h动漫网盘

h动漫网盘

足征大地之下,无不有盐矣!或曰∶大地之下既皆盐,缘何盐井以深,盐池盐泽以浅? 兑者,悦也,万物泽悦之时,木复胎孕,养成于戌,长生于亥,故庚申辛酉以石榴名之。

纳音象释(出太三卷中)音生于数,先天之体,象别以位,后天之用。太阳证误下,遂协热而利、心下痞硬、表里不解者,桂枝理中汤主之。

(原注:此汗伤肾气也。盛者,人迎大一倍于寸口。

嗟乎!圣人无位,尝居医卜之间,大道有恒,聊存施济之事。盖男子少阳得七数,其根实在于八。

少阴下利六七日,咳而呕渴、心烦不得眠者,猪苓汤主之。火在地中,藉温暖多所变化,倘居地上,任其焚烧,有何不灭。

一气万物之母也,一灵天地之始也。 日生于东,乃有西酉之鸡。

Leave a Reply