[ROSI美女写真

[ROSI美女写真

 后停食惊骇,目直发搐,口噤流涎,手指逆冷,用五味异功散,此肝木旺脾土受侮,饮食内作而然,用五味异功散加钩藤一小儿溃疡变痉如前,面色青赤,此心肝二经血虚而有热也,先用八珍汤加柴胡、牡丹皮,又用加味逍遥散加五味一小儿溃疡,忽汗出不止,手足并冷,先用补中益气汤加肉桂、五味子数剂,诸症渐愈。外必用线针挑破出黑血,或吮出毒血,以泄其毒,余痘才得贯脓,否则其毒无从而解,必致不起。

若用四物、黄柏之类,益伤脾肺,乃速其危也。 若作痛而发热者,用仙方活命饮。

 颏间色赤,肾经有热也,用地黄丸。若发热作渴,大便秘结,手足并热,喜饮冷水,此阳盛也,宜用四顺散、六味丸。

若肿硬作痛,用内托羌活汤。肺经热,用生地黄汤。

当归六黄汤治血气不足,虚火内动,或烦躁,盗汗不止。 盖风药能燥血散气,必验其手足冷热温和三症,而用补泻调理之法,庶无误矣。

毒在表者加麻黄散下毒,在内者加大黄下之,当临症制宜。奈何不悟余言,仍服前药,以致不起,惜哉!栀子仁散治小便不通,或兼见血,或脐腹胀闷,烦躁不安。

Leave a Reply