No2395嫩模小蛮妖Yummy私房黑色缕空透明旗袍配黑丝裤袜诱惑写真85P小蛮妖秀人网

No2395嫩模小蛮妖Yummy私房黑色缕空透明旗袍配黑丝裤袜诱惑写真85P小蛮妖秀人网

气虚,故用人参、黄、甘草。取磁石一斤,研末,浸酒中三日,乃可饮取醉。

是方也,橘皮平其气,竹茹清其热,甘草和其逆,人参补其虚,生姜正其胃,大枣益其脾。 是方也,人参、白术、茯苓、甘草,甘温益脾之物也。

或又曰∶然则子和流气之剂非欤? 气虚者,加参、。

脾气喜快,故用木香。非但明目,乃亦延年。

或以肌困劳役虚其阴血,则阳独治,故令肌热、目赤、面红、烦渴引饮。淡能渗湿,故用猪苓。

是方也,人参、白术、茯苓、甘草,前之四君子也,所以补气。 湿热内攻,故令腹胀;小便不利,故令大便滑泄。

Leave a Reply