No3421嫩模陈小喵成都旅拍网友见面主题性感蕾丝内衣迷人诱惑写真63P陈小喵秀人网

No3421嫩模陈小喵成都旅拍网友见面主题性感蕾丝内衣迷人诱惑写真63P陈小喵秀人网

经曰∶水郁则折之。乃下焦气实,大气举胎而上也。

是方也,橘皮平其气,竹茹清其热,甘草和其逆,人参补其虚,生姜正其胃,大枣益其脾。《内经》曰∶大怒则形气绝,而血苑于上,使人薄厥。

经曰∶壮者气行则愈,怯者着而成病。脾虚则不能运气,故用人参、甘草以益脾。

大羌活汤,漫无分别,亦不过尽人事而已!桂枝羌活防风甘草等分每服五钱疟发在处暑前,宜从时疟治。 胃脘有死血,干燥枯槁,食下作痛,翻胃便秘者,此方主之。

或较形气、病气而攻补兼施,此在人之妙用,初不必泥也。痛风有寒、有湿、有痰、有血,而惟以风名者,得非以其善行数变,长于诸邪之故乎?

因而忧愤,连日不能食。大便利,故不用大黄。

Leave a Reply